Abi-coaching: mitä lukion jälkeen?

Oletko abi, mutta et vielä tiedä mitä tekisit lukion jälkeen? Valmennuskeskus abi-coaching auttaa sinua. Valmennus on suunniteltu niin, että se loppuu samaan aikaan kuin ylioppilaskirjoitukset. Näin valmennuksen jälkeen on vielä keväällä mahdollista pyrkiä haluamaansa opiskelupaikkaan.

Paketti sisältää:

  • 4 henkilökohtaista coaching-sessiota
  • Etätehtäviä sessioiden välillä

Mikäli olet kiinnostunut valmennuksesta, ole yhteydessä, niin voimme sopia ensimmäisen coaching-istunnon.

Antti Kasanen
Valmennuspäällikkö
+358 40 5801680
antti.kasanen(at)valmennuskeskus.fi

Suur-Jyväskylän Lehti: nuorille maksullista uravalmennusta

Suur-Jyväskylän Lehdessä oli tammikuun alussa juttua meidän maksullisesta uravalmennuksesta nuorille. Jutussa tuodaan hyvin esiin, että meidän tavoitteemme ei ole korvata peruskoulujen tai lukioiden opinto-ohjausta. Me tarjoamme mahdollisuuden myös niille, jotka eivät löydä itsenäisesti tai opinto-ohjaajan avulla omaa alaansa. Artikkeli on luettavissa pdf-muodossa täältä.

Hyvä/paha välivuosi?

Julkisen vallan taholta nuorten viettämiä välivuosia halutaan karsia. Työurien pidentäminen alusta, keskeltä ja lopusta on mantra, jota toistellaan innokkaasti. Keskimäärin ylioppilaalla kuluu kolme vuotta ennen kuin hän jatkaa opintojaan. Jo pelkästään asian ilmoittaminen keskiarvolla on ongelmallista. Suomessa vannotaan elinikäisen oppimisen nimeen, mutta ylioppilaiden pitäisi jatkaa opintoputkessa mahdollisimman pian. Välivuosien määrän keskiarvoa nostaa jo pelkästään se, että moni iäkkäämpi henkilö, jolla on mahdollisesti takanaan jo yksi ura, päättää aloittaa uudet opinnot.

Monelle nuorelle välivuosi kirjoitusten jälkeen on tärkeä osa aikuistumista. Me emme missään nimessä halua painostaa nuoria ajatukseen, että välivuosi olisi hukkaan heitetty vuosi. Iso osa meidän coaching-asiakkaista on välivuosia viettäviä nuoria, jotka hakevat omaa alaansa. Monet heistä ovat käyttäneet välivuoden töiden tekemiseen ja kokemusten keräämiseen. Siinä ei ole mitään pahaa. Monille välivuosi voi olla juuri se motivaattori, joka auttaa päättämään mitä tehdä isona. Coaching ja uravalmennus auttavat välivuosia viettäviä analysoimaan eri vaihtoehtoja ja valitsemaan juuri itselleen sopivimman jatko-opiskelualan.