Kaksi kirjaa nuorten sukupolvien johtamisesta

Tänä vuonna on ilmestynyt kaksi hyvää kirjaa nuorten sukupolvien johtamisesta: Z ja epäjohtaminen sekä No Fear. Molemmat kirjat yrittävät hahmottaa sitä kuinka työelämä ja ihmisten johtaminen muuttuvat kun uusin sukupolvi siirtyy työelämään. Yleinen julkisuudessa esitetty tutkimustulos on, että nuoret eivät pidä työtä niin keskeisenä osana elämäänsä kuin vanhemmat ikäpolvet. Positiivisesti tämä nähdään niin, että nuoret eivät ole valmiita uhraamaan koko elämäänsä työlleen. Negatiivisesti voidaan nähdä, että nuoret eivät ole valmiita tekemään kovaa työtä.

Kirjojen yleisviesti on, että nuoret tuovat uutta kulttuuria työyhteisöihin. Pomottelevat tai hierarkinen johtaminen ei heihin toimi. Nuoret kaipaavat oikeudenmukaista, avointa ja eettistä ilmapiiriä. Tienari ja Piekkari tiivistivät opit jo aikaisemmin Talouselämässä julkaistussa kolumnissa:

“Johtamisessa he (nuoret) vaativat perusasioita kuntoon, eivät sen ihmeellisempää. Y-sukupolvella on itsetuntoa ja uskoa osaamiseensa. He tiedostavat oman neuvotteluvoimansa työpaikoilla, kun suuret ikäpolvet eläköityvät. Ero vanhempiin verrattuna voi lopulta olla se, että nykynuoret osaavat ja uskaltavat vaatia johtamisen perusasioita kuntoon. Tämä on mielestämme innostava tulevaisuudenkuva.”

Kolmannes suomalaisista miettii työpaikan vaihtoa viikoittain

Viime viikolla julkaistiin “Suomalaiset 2011″ -tutkimus. Eniten huomiota julkisuudessa sai tutkimustulos, jonka mukaan suomalaiset jakautuvat kahteen ryhmään: onnellisiin menestyjiin ja passiivisiin tyytymättömiin. Suurin selittävä tekijä näiden kahden ryhmän välillä olivat liikunnan määrä ja terveellinen ruokavalio.

Nuorten uravalmennuksen kannalta tutkimuksen mielenkiintoisin tulos oli, että “työpaikan vaihtoa pohtii tutkimuksen mukaan viikoittain yli kolmannes alle 45-vuotiaista kokopäivätyössä käyvistä suomalaisista”. En tiedä miten asiaa on kysytty eli tuloksesta ei selviä kuinka moni haluaa vaihtaa työpaikkaa nykyisessä ammatissaan ja kuinka moni harkitsee toistuvasti alan vaihtoa. Selvää on kuitenkin se, että sekä nuorten että vanhempienkin uravalmennukselle on varmasti tulevaisuudessa tarvetta, jos näin moni on tyytymätön nykyiseen työhönsä.