Hyvä/paha välivuosi?

Julkisen vallan taholta nuorten viettämiä välivuosia halutaan karsia. Työurien pidentäminen alusta, keskeltä ja lopusta on mantra, jota toistellaan innokkaasti. Keskimäärin ylioppilaalla kuluu kolme vuotta ennen kuin hän jatkaa opintojaan. Jo pelkästään asian ilmoittaminen keskiarvolla on ongelmallista. Suomessa vannotaan elinikäisen oppimisen nimeen, mutta ylioppilaiden pitäisi jatkaa opintoputkessa mahdollisimman pian. Välivuosien määrän keskiarvoa nostaa jo pelkästään se, että moni iäkkäämpi henkilö, jolla on mahdollisesti takanaan jo yksi ura, päättää aloittaa uudet opinnot.

Monelle nuorelle välivuosi kirjoitusten jälkeen on tärkeä osa aikuistumista. Me emme missään nimessä halua painostaa nuoria ajatukseen, että välivuosi olisi hukkaan heitetty vuosi. Iso osa meidän coaching-asiakkaista on välivuosia viettäviä nuoria, jotka hakevat omaa alaansa. Monet heistä ovat käyttäneet välivuoden töiden tekemiseen ja kokemusten keräämiseen. Siinä ei ole mitään pahaa. Monille välivuosi voi olla juuri se motivaattori, joka auttaa päättämään mitä tehdä isona. Coaching ja uravalmennus auttavat välivuosia viettäviä analysoimaan eri vaihtoehtoja ja valitsemaan juuri itselleen sopivimman jatko-opiskelualan.