Nuorten ensimmäinen työelämäviikko järjestetään 19.-23.11.2012

Ensimmäinen valtakunnallinen työelämäviikko järjestetään yläkouluissa ja toiseen asteen oppilaitoksissa 19.-23.11.2012. Työelämäviikon verkkovalmennuksen suorittaneet saavat henkilökohtaiset stipendin.

Viikon aikana kouluissa esitellään työelämän mahdollisuuksia ja keskitytään miettimään mitkä ovat sellaisia työelämätaitoja, joita kaikki tulevat tarvitsemaan.

Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrissa 1/2012 kartoitettiin nuorten työllistämisen keskeisimpiä ongelmia yrittäjien näkökulmasta. Barometrissä 25 % kaikista yrityksistä ilmoitti suurimmaksi esteeksi nimenomaan työelämävalmiuksien puutteen. Työelämävalmiuksien puute oli etenkin suuremmissa pk-yrityksissä tärkeä este. Työelämäviikon tavoite on opettaa tarvittavia työelämätaitoja kesätyöikäisille nuorille ja sitä kautta parantaa nuorten työllistymistä myös tulevaisuudessa.

Työelämäviikko perustuu videopohjaiseen valmennukseen ja sen lopuksi suoritettavaan testiin. Valmennuksen ja testin hyväksytysti suorittanut nuori voi tulostaa itselleen todistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa.

Lisätietoja työelämäviikosta ja verkkovalmennus löytyvät osoitteesta www.tyoelamaviikko.fi.

Jätä kommentti

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>