Nuorten ensimmäinen työelämäviikko järjestetään 19.-23.11.2012

Ensimmäinen valtakunnallinen työelämäviikko järjestetään yläkouluissa ja toiseen asteen oppilaitoksissa 19.-23.11.2012. Työelämäviikon verkkovalmennuksen suorittaneet saavat henkilökohtaiset stipendin.

Viikon aikana kouluissa esitellään työelämän mahdollisuuksia ja keskitytään miettimään mitkä ovat sellaisia työelämätaitoja, joita kaikki tulevat tarvitsemaan.

Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrissa 1/2012 kartoitettiin nuorten työllistämisen keskeisimpiä ongelmia yrittäjien näkökulmasta. Barometrissä 25 % kaikista yrityksistä ilmoitti suurimmaksi esteeksi nimenomaan työelämävalmiuksien puutteen. Työelämävalmiuksien puute oli etenkin suuremmissa pk-yrityksissä tärkeä este. Työelämäviikon tavoite on opettaa tarvittavia työelämätaitoja kesätyöikäisille nuorille ja sitä kautta parantaa nuorten työllistymistä myös tulevaisuudessa.

Työelämäviikko perustuu videopohjaiseen valmennukseen ja sen lopuksi suoritettavaan testiin. Valmennuksen ja testin hyväksytysti suorittanut nuori voi tulostaa itselleen todistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa.

Lisätietoja työelämäviikosta ja verkkovalmennus löytyvät osoitteesta www.tyoelamaviikko.fi.

Neuvontapaikka Kampissa 12.-16.3.

Mediatalo Opiskelupaikka järjestää jälleen Neuvontapaikka pop up storen Kampin Lasipalatsissa. Tilassa on koko viikon ajan opintoneuvoja, jolta saat maksutonta neuvontaa eri opiskelumahdollisuuksista.

Mikäli olet kiinnostunut ulkomailla opiskelusta tule juttelemaan keskiviikkona klo 16, jolloin minä esittelen eri ulkomaisia oppilaitoksia. Katso lisätiedot opiskelupaikka.fi:stä.

Valmennuskeskus jakaa 150 valmennuskurssistipendiä

Valmennuskeskukselta merkittävä panostus tasa-arvon edistämiseksi yliopisto-opintoihin pyrittäessä!

Vuoden 2012 aikana Valmennuskeskus myöntää 150 maksutonta opiskelupaikkaa kursseilleen, arvo noin 150.000 euroa. Paikat myönnetään taloudellisin perustein soveltaen opintotukilaissa säädettyjä kriteereitä. Stipendien hakuaika on 2.-31.1.2012.

Katso lisätiedot ja hae stipendiä!

Valmennuskeskus Public

Valmennuskeskus on aloittanut tänä vuonna uuden Valmennuskeskus Public toiminnan. Tämän toiminnan puitteissa tarjoamme nyt nuorten coachingia ja uraohjausta työttömille nuorille. Tällä hetkellä etsimme valtakunnallisesti lisää ohjaajia ja valmentajia sekä samalla käymme neuvotteluja eri julkisten tahojen kanssa ja osallistumme tarjouskilpailuihin. Itse uskomme vahvasti, että varsinkin työttömät nuoret ja maahanmuuttajat hyötyvät suuresti coachingista. Toivottavasti vuonna 2012 moni nuori, jolla ei ole itse varaa maksaa coachingista pääsee tätä kautta henkilökohtaiseen valmennukseen. Hakeminen näihin valmennuksiin tapahtuu paikallisten työvoimatoimistojen kautta.

Lisätietoja Valmennuskeskus Publicista löytyy osoitteesta www.valmennuskeskuspublic.fi.